Les revisions trimestrals d’ extintors: la seva importància

Amb l’aparició del nou RIPCI amb el RD 513/2017, molts s’han interessat per l’aparició d’aquestes noves revisions trimestrals d’extintors. El que no sabien és que aquestes revisions ja estaven regulades anteriorment no només per l’anterior RIPCI (RD 1942/1993) sinó també per la Llei 21/1992, aplicant les autoritats competents dures sancions si es demostra l’incompliment d’aquestes… Continueu llegint Les revisions trimestrals d’ extintors: la seva importància