Les revisions trimestrals d’ extintors: la seva importància

Amb l’aparició del nou RIPCI amb el RD 513/2017, molts s’han interessat per l’aparició d’aquestes noves revisions trimestrals d’extintors.

El que no sabien és que aquestes revisions ja estaven regulades anteriorment no només per l’anterior RIPCI (RD 1942/1993) sinó també per la Llei 21/1992, aplicant les autoritats competents dures sancions si es demostra l’incompliment d’aquestes accions.

Cada 3 mesos s’ ha de verificar que tots els elements estiguin en correcte estat de funcionament per evitar ensurts en el pitjor moment possible.

En comparació amb el reglament anterior, aquest posa més exigències que consisteixen a verificar els punts següents:

  • Cada extintor ha d’ estar en el lloc que té assignat.
  • Ha de ser adequat al risc a protegir.
  • Els equips contra incendi no han de tenir l’ accés obstruït, estar visibles, senyalitzats i amb les instruccions de maneig situades a la part davantera i llegibles.
  • Que totes les parts mecàniques es trobin en les condicions adequades de funcionament.

Una vegada realitzades aquestes operacions de manteniment trimestral, és obligatori deixar-ne constància indicant raó social, data de revisió, persona que realitza l’ esmentat manteniment, DNI i signatura.

El responsable de realitzar aquestes revisions trimestrals d’ extintors haurà de conservar aquesta documentació un mínim de 5 anys.

Si aquesta revisió la realitza una empresa autoritzada, aquesta expedirà el seu corresponent certificat acreditatiu de l’ esmentada revisió.

 

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *